Zengin Olan Çocuğun veya Delinin Kurban Kesmesi Vacip midir?

Kategori: Kurban Soruları | 0

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Kurbanın vücubiyetinde buluğ ve akıl şart koşulmaktadır. Buna göre çocuğa ve deliye kurban kesmek vacip olmamaktadır. Bu imam Muhammed’in görüşüdür. Ancak İmam Ebu Hanife ve İmam Ebu Yusuf’a göre buluğ ve akıl kurbanın vacip olmasının şartlarından değillerdir. Bu görüşe göre de zengin olan bir çocuk veya delinin malından velisi olan kimsenin kurban kesmesi vacip olmaktadır.[1] Ancak fetva İmam Muhammed’in görüşü üzeredir.

[1] Alauddin el-Haskefî, “ed-Dürru’l-Muhtâr”, IX/ 458, Daru Âlemi’l-Kütub, Riyat, 2003