Bu Günlere Neden “teşrik” Günleri Denilmiştir?

Kategori: Kurban Hakkında Yazılar | 0

Teşrik kelime anlamı itibarıyla “yarma” anlamına gelen “شرق “ kökünden gelmektedir. Kurbanların etleri genel olarak bu günlerde uzunlamasına kesilip kurutmak için Güneş’e konulduğundan ötürü bu günlere “teşrik günleri” denilmiştir.[1] Başka sebepler zikredenler de vardır. [1] İbnu’l-Esir, Camiu’l-Usul, Mektebetu’l-Halvani, B.I, III/282