Dini Usullere Göre Boğazlama Nedir?

Cevap: Yeryüzü nimetlerinin, insanoğlunun yararlanması için yaratıldığı ve insanın helal ve temiz olan rızıktan dilediği gibi yararlanabileceği Kur’an-ı Kerim’in nassı ile sabittir. هُوَ الَّذي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْاَرْضِ جَميعًا “O, yeryüzünde olanların hepsini sizin için yaratandır”[1] Haram olduğu kanıtlanmadıkça … Devamı

Gece Kurban Kesilebilir mi?

Kategori: Kurban Soruları | 0

Cevap: Kurban günlerinin gecelerinde yapılan kesim câiz olmakla beraber mekruhtur. Kurban kesme zamanına üç gündüz değil de üç gün denmiş olmasından gece kesilmesinin caiz olduğu anlaşılmaktadır. Şu kadar var ki; bir sebep bulunmadan gece kesmek mekruh sayılmıştır. Bu yüzden kesimin … Devamı

Ölen Kimse Adına Kurban Kesmek Caiz midir?

Kategori: Kurban Soruları | 0

Cevap: Öncelikle sunu ifade etmeliyiz ki, ölen bir kimseler adına kesilen kurbanlarda aranan şartların da diğer kurbanlarda aranan şartlardan farkı yoktur. Bir kimse kendi arzusu ile bir kurban kesip sevabını ölüye bağışlamak isterse bu kurbanı senenin herhangi bir gününde kesmesi … Devamı

Satın Alındıktan Sonra Meydana Gelen Kusur, Kurbanın Sıhhatine Mani midir?

Kategori: Kurban Soruları | 0

Cevap: Kurban niyetiyle satın alınan sağlıklı bir hayvanın sonradan kusurlu bir duruma gelmesi kurbanın sıhhatine mani olur. Artık başka bir kurbanlık hayvan alması gerekir.[1] Kurban sahibinin zengin ve fakir oluşuna göre hüküm değişir. Şöyle ki; kurban sahibi zenginse, satın aldıktan … Devamı

Kurban Ne Zaman Kesilmelidir?

Kategori: Kurban Soruları | 0

Cevap: Kurban ancak, kurban bayramının birinci, ikinci ve üçüncü günü kesilebilir. Birinci gününde kesilmesi daha faziletlidir. Bu günlerde kesemeyen edayı kaçırmış kazaya bırakmış olur. Kazada ise kan akıtmak değil, kurban olarak alınmış hayvan varsa onu veya kıymetini tasadduk etmek gerekir. … Devamı

Satın Alınan Kurbanlığın Tekrar Satılıp Yerine Başkasının Alması veya Takası Caiz midir?

Kategori: Kurban Soruları | 0

Cevap: Bir kimse, kurbanlık hayvanı satın aldıktan sonra satıp mislini alsa, ilk aldığının bizzat zatına Allah hakkı taalluk etmiştir diyen İmam Ebû Yûsuf (Allah ona rahmet etsin) bunu câiz görmez. İmam Ebu Hanife ve İmam Muhammed (Allah onlara rahmet etsin) … Devamı

Misafir, Yani Yolcu Olan Kişilerin Kurban Kesmesi Vacip midir?

Kategori: Kurban Soruları | 0

Cevap: Dinen yolcu hükmünde olan kimse kurban kesmekle yükümlü değildir. Ancak yolcu hükmünde bulunan kimsenin tek başına veya mukimlerle birlikte kurban kesmesinde herhangi bir engel bulunmamaktadır. Diğer mezheplere göre kurban mükellefiyeti açısından yolcu olanla mukim olan arasında kurban kesmenin onlara … Devamı

Ortak Olarak Kesilen Hayvanda Aranan Şartlar Nelerdir?

Kategori: Kurban Soruları | 0

Cevap:  Koyun ve keçi, ancak bir kişi için kurban edilebilir. Değeri ne kadar yüksek olursa olsun, birden fazla kişi tarafından ortaklaşa kurban olarak kesilemez. Cumhur’a göre, deve ve sığır, yedi kişiye kadar ortaklar arasında kurban edilebilir.  Bir kişi,  kendi başına … Devamı

Seferde Kurban Kesip Bayramın 3. Günü Evine Dönen Tekrar Kurban Kesmeli mi?

Kategori: Kurban Soruları | 0

Cevap: Konuya girmeden önce ilgili birkaç meseleye temas etmek faydalı olacaktır. Kurban, şartlarını bulunduran kişilerin yerine getirmeleri vacip olan bir ibadettir. Bazı ihtilafları göz ardı edip tercih edilen görüşlere göre bu şartları sıralayacak olursak; Müslüman olması. Vakti içerisinde olması; kurbanın … Devamı

Satın Alınan Kurbanlık Hayvana Sonradan Başkaları Ortak Edilebilir mi?

Kategori: Kurban Soruları | 0

Cevap: Büyükbaş hayvanların ortaklığında, ortaklığın satın alma esnasında kurulmuş olması esas kabul edilir. Bu şekilde kurulan bir ortaklık daha makbuldür. Ayrıca satın alma esnasında kurulan ortaklığın câiz olduğu hususunda ihtilaf bulunmamaktadır. Bir de hayvanın kurban edilmek için satın alınıp sonradan … Devamı

1 2 3