Dini Usullere Göre Boğazlama Nedir?

Cevap: Yeryüzü nimetlerinin, insanoğlunun yararlanması için yaratıldığı ve insanın helal ve temiz olan rızıktan dilediği gibi yararlanabileceği Kur’an-ı Kerim’in nassı ile sabittir. هُوَ الَّذي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْاَرْضِ جَميعًا “O, yeryüzünde olanların hepsini sizin için yaratandır”[1] Haram olduğu kanıtlanmadıkça … Devamı

Gece Kurban Kesilebilir mi?

Kategori: Kurban Soruları | 0

Cevap: Kurban günlerinin gecelerinde yapılan kesim câiz olmakla beraber mekruhtur. Kurban kesme zamanına üç gündüz değil de üç gün denmiş olmasından gece kesilmesinin caiz olduğu anlaşılmaktadır. Şu kadar var ki; bir sebep bulunmadan gece kesmek mekruh sayılmıştır. Bu yüzden kesimin … Devamı

Dinen Zengin Sayılmayan Kimselerin Kestiği Kurbanın Hükmü Nedir?

Kategori: Kurban Soruları | 0

Cevap: Hanefi mezhebine göre kurban dinen zengin sayılan kimselere vaciptir. Bunun ölçüsü ise artıcı özeliği olsun veya olmasın temel ihtiyaçları dışında iki yüz dirhem gümüş, 86-96 gram altın veya bu değerde paraya, dövize veya eşyaya sahip olmaktır. Şu halde dinen … Devamı

Ölen Kimse Adına Kurban Kesmek Caiz midir?

Kategori: Kurban Soruları | 0

Cevap: Öncelikle sunu ifade etmeliyiz ki, ölen bir kimseler adına kesilen kurbanlarda aranan şartların da diğer kurbanlarda aranan şartlardan farkı yoktur. Bir kimse kendi arzusu ile bir kurban kesip sevabını ölüye bağışlamak isterse bu kurbanı senenin herhangi bir gününde kesmesi … Devamı

Kurban Ne Zaman Kesilmelidir?

Kategori: Kurban Soruları | 0

Cevap: Kurban ancak, kurban bayramının birinci, ikinci ve üçüncü günü kesilebilir. Birinci gününde kesilmesi daha faziletlidir. Bu günlerde kesemeyen edayı kaçırmış kazaya bırakmış olur. Kazada ise kan akıtmak değil, kurban olarak alınmış hayvan varsa onu veya kıymetini tasadduk etmek gerekir. … Devamı

Misafir, Yani Yolcu Olan Kişilerin Kurban Kesmesi Vacip midir?

Kategori: Kurban Soruları | 0

Cevap: Dinen yolcu hükmünde olan kimse kurban kesmekle yükümlü değildir. Ancak yolcu hükmünde bulunan kimsenin tek başına veya mukimlerle birlikte kurban kesmesinde herhangi bir engel bulunmamaktadır. Diğer mezheplere göre kurban mükellefiyeti açısından yolcu olanla mukim olan arasında kurban kesmenin onlara … Devamı

Seferde Kurban Kesip Bayramın 3. Günü Evine Dönen Tekrar Kurban Kesmeli mi?

Kategori: Kurban Soruları | 0

Cevap: Konuya girmeden önce ilgili birkaç meseleye temas etmek faydalı olacaktır. Kurban, şartlarını bulunduran kişilerin yerine getirmeleri vacip olan bir ibadettir. Bazı ihtilafları göz ardı edip tercih edilen görüşlere göre bu şartları sıralayacak olursak; Müslüman olması. Vakti içerisinde olması; kurbanın … Devamı

Kurbanını Bayram Günlerinde Kesemeyen Kişi Ne Yapmalıdır?

Kategori: Kurban Soruları | 0

Cevap: Kurban, zamanında edâ edilmediğinde vaktin çıkmasıyla hitap ortadan kalkmaz, kaza edilir. İbadetin dinen belirlenen vaktinde yerine getirilmesine “edâ”, birinci ifadaki eksiklik sebebiyle vakti içinde yapılan ikinci tam ifaya “iâde” denir. İbadetin belirlenen vaktin dışında başka bir zamanda yerine getirilmesine … Devamı

Kurbanlık Hayvanın Ölmesi veya Kaybolması Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Kategori: Kurban Soruları | 0

Cevap: Zengin bir kimsenin aldığı kurban ölürse yerine başkasını alması gerekir. Fakirin aldığı kurban ölürse yerine yenisini alması gerekmez. Kurbanlığın kaybolması durumunda zengin, kaybolan ilk kurbanı bulunduğunda, aldığı ikinci kurbanı kestiyse, ilkini de kesmesi gerekmez. Fakat ikinci olarak aldığını henüz … Devamı

Kurban Olarak İnek mi Yoksa Koç mu Kesmek Daha İyidir?

Cevap: Mutlak emir, kurban kesme emrinde olduğu gibi o emrin kapsamına giren her hangi bir fertle yerine getirilmiş olur. Fertler arasında hangisinin daha faziletli olduğu konusu, emrin dışında başka bir delille ispatlanmalıdır. Kurban olacak hayvan cinsleri arasında hangisinin daha faziletli olduğu … Devamı

1 2 3