Satın Alındıktan Sonra Meydana Gelen Kusur, Kurbanın Sıhhatine Mani midir?

Kategori: Kurban Soruları | 0

Cevap: Kurban niyetiyle satın alınan sağlıklı bir hayvanın sonradan kusurlu bir duruma gelmesi kurbanın sıhhatine mani olur. Artık başka bir kurbanlık hayvan alması gerekir.[1]

Kurban sahibinin zengin ve fakir oluşuna göre hüküm değişir. Şöyle ki; kurban sahibi zenginse, satın aldıktan sonra kusurlu hale gelen hayvanı kurban olarak kesemez, yerine başkasını alıp kesmesi gerekir. Fakirin aldığı kurbanın sonradan kusurlu hale gelmesi ise zarar vermez. Yerine başkasını alması icap etmediği gibi meydana gelen noksanlıktan dolayı sadaka olarak bir şey vermesi de gerekmez.

[1] Alâuddin Ebû Bekr el-Kâsânî, Bedâyiu’s-Sanâyi fî Tertibi’ş-Şerâi’