Misafir, Yani Yolcu Olan Kişilerin Kurban Kesmesi Vacip midir?

Kategori: Kurban Soruları | 0

Cevap: Dinen yolcu hükmünde olan kimse kurban kesmekle yükümlü değildir. Ancak yolcu hükmünde bulunan kimsenin tek başına veya mukimlerle birlikte kurban kesmesinde herhangi bir engel bulunmamaktadır. Diğer mezheplere göre kurban mükellefiyeti açısından yolcu olanla mukim olan arasında kurban kesmenin onlara göre sünnet olması sebebiyle zaten bir farklılık yoktur.

Yolculukta kurban kesme zorunluluğunun olmaması, ruhsat olarak değerlendirilir. Bunun kurban kesmeyle yükümlü olmaya mani olması, talebin aslını kaldırmamaktadır. Ancak ruhsat cihetine meylederek azimet tarafını terk eden kimse üzerine de bir günah terettüp etmez. Çünkü ruhsatın, sadece ruhsat olması açısından hükmü, mubah olmasıdır. Fakat buradaki mubah olmak seferîlik esnasında kurbanı kesip kesmemede muhayyer bırakıldığı anlamında değil, kesmemesi halinde günahın terettüp etmeyeceği anlamındadır. Kişi, seferde olmasına rağmen kurban keserse, mukim durumdaki kimseyle arasında bir fark kalmaz.