Dinen Zengin Sayılmayan Kimselerin Kestiği Kurbanın Hükmü Nedir?

Kategori: Kurban Soruları | 0

Cevap: Hanefi mezhebine göre kurban dinen zengin sayılan kimselere vaciptir. Bunun ölçüsü ise artıcı özeliği olsun veya olmasın temel ihtiyaçları dışında iki yüz dirhem gümüş, 86-96 gram altın veya bu değerde paraya, dövize veya eşyaya sahip olmaktır.
Şu halde dinen zengin olmayan kimseler kurban kesmedikleri zaman Allah katında sorumlu olmayacaklardır. Ancak dinen zengin sayılmamak bu kişilerin kurban kesemeyeceği anlamına gelmemektedir. Bu durumda dinen zengin sayılmayan Müslümanlar da nafile olarak kurban kesebilirler.
Şu kadar var ki; fakir kişinin kurban niyetiyle satın alıp keseceği hayvan, adak olarak mıdır yoksa nafile bir kurban mıdır, etinden yiyebilir mi yiyemez mi konusu fakihler arsında farklı görüşlerle belirtilmiştir. İlerleyen bölümlerde bu konuya değinilecektir.