Kurbanın Kesilme Günleri Kaç Gündür ve Bunlar Hangileridir?

Kategori: Kurban Soruları | 0

Kurban bayramının birinci günüyle ondan sonraki iki gün kurban kesilebilir.[1] Buna göre kurbanın kesilme günleri Zilhicce’nin onuncu günü Fecr-i sadıkın doğuşuyla başlamakta ve ve on ikinci günde Güneş’in batışıyla sona ermektedir. Ancak birinci günde kesilmesi sevap açısından efdaldir.[2] Şehirlerde ikamet eden insanlar bayram namazını kılmadan kurbanlarını kesemezler.[3]

[1] Muhammed b. Hasen eş-Şeybânî, “Kitabu’l-Âsâr” II/ 759 Daru’s-Selam, Kahire, 2006, B.I

[2] Şeyh Nizam, “el-Fetâva’l-Hindiyye”, V/364,  Daru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut-Lübnan, 2006,B.I

[3] Muhammed Aşık el-Berni, et-Teshilud-Daruri, Mektebetu’ş-Şeyh, Karaçi, s. 156