Kurban Kaç Kişi Tarafından Kesilebilir?

Kategori: Kurban Soruları | 0

Kesilecek olan kurban şayet büyük baş diye tabir ettiğimiz deve veya sığır cinsinden bir hayvansa en fazla yedi kişi tarafından kurban edilebilir. Ancak eğer küçükbaş diye bildiğimiz koyun veya keçi tarzında bir hayvansa sadece bir kişi tarafından kurban edilebilir. Bunun sebebi de Hz. Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in büyük baş hayvanların yedi kişi tarafından kesilebileceğini buyurmuş olmasıdır. Hatta bazı rivayetlerde sahabe bizzat Allah Resulü (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’nun yedi kişilik bir kurbanda hissedar olduğu belirtilmektedir.[1]

[1] Zafer Ahmed el-Usmânî et-Tehânevî, “İ’lâu’s-Sünen” Müessesetu’l-İslâm ve’l-Ulûmi’l-Kur’aniyye”, Karaçi, Pakistan, 1415, XVII/203 vd.