Satın Alındıktan Sonra Meydana Gelen Kusur, Kurbanın Sıhhatine Mani midir?

Kategori: Kurban Soruları | 0

Cevap: Kurban niyetiyle satın alınan sağlıklı bir hayvanın sonradan kusurlu bir duruma gelmesi kurbanın sıhhatine mani olur. Artık başka bir kurbanlık hayvan alması gerekir.[1] Kurban sahibinin zengin ve fakir oluşuna göre hüküm değişir. Şöyle ki; kurban sahibi zenginse, satın aldıktan … Devamı

Kurban Kimlere Vacibdir?

Kategori: Kurban Soruları | 0

Cevap: Bir kimsenin kurban kesmekle yükümlü sayılması için aranan şartlara kurbanın vücup şartları denilir. Kurban kesmenin sünnet olduğunu söyleyenlere göre ise bunlar sünnet oluşun şartlarıdır. Bir kimsenin kurban kesmekle yükümlü olabilmesi için Müslüman, akıl-bâliğ (ergen), mukim ve zengin olması gerekir.

Satın Alınan Kurbanlığın Tekrar Satılıp Yerine Başkasının Alması veya Takası Caiz midir?

Kategori: Kurban Soruları | 0

Cevap: Bir kimse, kurbanlık hayvanı satın aldıktan sonra satıp mislini alsa, ilk aldığının bizzat zatına Allah hakkı taalluk etmiştir diyen İmam Ebû Yûsuf (Allah ona rahmet etsin) bunu câiz görmez. İmam Ebu Hanife ve İmam Muhammed (Allah onlara rahmet etsin) … Devamı

Kurban Kesmeyi Vacib Kılan Zenginliğin Ölçüsü Nedir?

Cevap: Zekât alamayacak kadar zengin olan kişilerin kurban kesmeleri vaciptir. Kaynaklar, ibadetlerin tasnifinde kurbanı malî ibadetler grubundan sayarlar34. Kurban mükellefiyeti için Müslüman olmanın dışında sahip olunması gereken en önemli şart, malla alakalı olduğundan mükellef için malî bir ibadettir. Bu yüzden “kudret” … Devamı

Ortak Olarak Kesilen Hayvanda Aranan Şartlar Nelerdir?

Kategori: Kurban Soruları | 0

Cevap:  Koyun ve keçi, ancak bir kişi için kurban edilebilir. Değeri ne kadar yüksek olursa olsun, birden fazla kişi tarafından ortaklaşa kurban olarak kesilemez. Cumhur’a göre, deve ve sığır, yedi kişiye kadar ortaklar arasında kurban edilebilir.  Bir kişi,  kendi başına … Devamı

Nisap Miktarı Malı Olan Çocuk veya Delinin Kurban Kesmesi Gerekir mi?

Kategori: Kurban Soruları | 0

Cevap: Kurban kesmekle mükellef olmak için İmam Ebû Hanîfe ve İmam Ebû Yusuf’a (Allah onlara rahmet etsin) göre; akıllı ve buluğ çağına ermiş olmak şart değildir. Bundan dolayı zengin olan çocuğun veya delinin malından velisinin kurban kesmesi gerekir. Bu çocuk … Devamı

Satın Alınan Kurbanlık Hayvana Sonradan Başkaları Ortak Edilebilir mi?

Kategori: Kurban Soruları | 0

Cevap: Büyükbaş hayvanların ortaklığında, ortaklığın satın alma esnasında kurulmuş olması esas kabul edilir. Bu şekilde kurulan bir ortaklık daha makbuldür. Ayrıca satın alma esnasında kurulan ortaklığın câiz olduğu hususunda ihtilaf bulunmamaktadır. Bir de hayvanın kurban edilmek için satın alınıp sonradan … Devamı

Seferinin Kurbanı Hakkında Sorular

Kategori: Kurban Soruları | 0

Kurban münasebetiyle sıklıkla karşımıza gelen şu suale yazılı olarak cevap vermek ihtiyacı duyduk. Sual; Kurban bayramı günlerinde sefere çıkan kişi, kurbanını seferî olduğu bir yerde kestikten sonra, bayram günleri çıkmadan evine dönüp mukim olsa tekrar kurban kesmesi gerekir mi? Konuya … Devamı

1 5 6 7 8