Satın Alınan Kurbanlığın Tekrar Satılıp Yerine Başkasının Alması veya Takası Caiz midir?

Kategori: Kurban Soruları | 0

Cevap: Bir kimse, kurbanlık hayvanı satın aldıktan sonra satıp mislini alsa, ilk aldığının bizzat zatına Allah hakkı taalluk etmiştir diyen İmam Ebû Yûsuf (Allah ona rahmet etsin) bunu câiz görmez. İmam Ebu Hanife ve İmam Muhammed (Allah onlara rahmet etsin) … Devamı

Kurban Kesmeyi Vacib Kılan Zenginliğin Ölçüsü Nedir?

Cevap: Zekât alamayacak kadar zengin olan kişilerin kurban kesmeleri vaciptir. Kaynaklar, ibadetlerin tasnifinde kurbanı malî ibadetler grubundan sayarlar34. Kurban mükellefiyeti için Müslüman olmanın dışında sahip olunması gereken en önemli şart, malla alakalı olduğundan mükellef için malî bir ibadettir. Bu yüzden “kudret” … Devamı

Ortak Olarak Kesilen Hayvanda Aranan Şartlar Nelerdir?

Kategori: Kurban Soruları | 0

Cevap:  Koyun ve keçi, ancak bir kişi için kurban edilebilir. Değeri ne kadar yüksek olursa olsun, birden fazla kişi tarafından ortaklaşa kurban olarak kesilemez. Cumhur’a göre, deve ve sığır, yedi kişiye kadar ortaklar arasında kurban edilebilir.  Bir kişi,  kendi başına … Devamı

Nisap Miktarı Malı Olan Çocuk veya Delinin Kurban Kesmesi Gerekir mi?

Kategori: Kurban Soruları | 0

Cevap: Kurban kesmekle mükellef olmak için İmam Ebû Hanîfe ve İmam Ebû Yusuf’a (Allah onlara rahmet etsin) göre; akıllı ve buluğ çağına ermiş olmak şart değildir. Bundan dolayı zengin olan çocuğun veya delinin malından velisinin kurban kesmesi gerekir. Bu çocuk … Devamı

Satın Alınan Kurbanlık Hayvana Sonradan Başkaları Ortak Edilebilir mi?

Kategori: Kurban Soruları | 0

Cevap: Büyükbaş hayvanların ortaklığında, ortaklığın satın alma esnasında kurulmuş olması esas kabul edilir. Bu şekilde kurulan bir ortaklık daha makbuldür. Ayrıca satın alma esnasında kurulan ortaklığın câiz olduğu hususunda ihtilaf bulunmamaktadır. Bir de hayvanın kurban edilmek için satın alınıp sonradan … Devamı

Dinen Zengin Sayılmayan Kimselerin Kestiği Kurbanın Hükmü Nedir?

Kategori: Kurban Soruları | 0

Cevap: Hanefi mezhebine göre kurban dinen zengin sayılan kimselere vaciptir. Bunun ölçüsü ise artıcı özeliği olsun veya olmasın temel ihtiyaçları dışında iki yüz dirhem gümüş, 86-96 gram altın veya bu değerde paraya, dövize veya eşyaya sahip olmaktır. Şu halde dinen … Devamı

Ölen Kimse Adına Kurban Kesmek Caiz midir?

Kategori: Kurban Soruları | 0

Cevap: Öncelikle sunu ifade etmeliyiz ki, ölen bir kimseler adına kesilen kurbanlarda aranan şartların da diğer kurbanlarda aranan şartlardan farkı yoktur. Bir kimse kendi arzusu ile bir kurban kesip sevabını ölüye bağışlamak isterse bu kurbanı senenin herhangi bir gününde kesmesi … Devamı

Seferinin Kurbanı Hakkında Sorular

Kategori: Kurban Soruları | 0

Kurban münasebetiyle sıklıkla karşımıza gelen şu suale yazılı olarak cevap vermek ihtiyacı duyduk. Sual; Kurban bayramı günlerinde sefere çıkan kişi, kurbanını seferî olduğu bir yerde kestikten sonra, bayram günleri çıkmadan evine dönüp mukim olsa tekrar kurban kesmesi gerekir mi? Konuya … Devamı

1 5 6 7 8