Kurbanın Zamanı Kaç Gündür?

Kategori: Kurban Soruları | 0

Kurban kesme vakti, zilhicce ayının onuncu günü tan yerinin ağarması ile başlayıp, on ikinci yani bayramın üçüncü günü güneşin batışından az öncesine kadar devam eder. İmam-ı Şâfi’i (Rahimehullâh)’a göre; bayram günleri dörttür. Bunlar, zilhiccenin onuncu, on birinci, on ikinci ve … Devamı

Kurbanın Hükmü Nedir?

Kategori: Kurban Soruları | 0

Kurbanın hükmü mezhepler arasında farklılık arz etmektedir. Sahâbe’den Ebûbekir, Ömer, Bilâl, Ebu Mes’ûd el-Bedrî (Radıyallahu Anhûm) gibileri ve Tâbiin’den de Said ibni. Müseyyeb, Alkame, Esved, Atâ, İshâk, Ebû Sevr, İbnû’l-Münzir (Rahimehûmullâh) gibileri  kurbanın sünnet-i müekkede olduğunu savunmaktadırlar.[1] İmam Ebû Hanîfe … Devamı

Akika Kurbanının Kemiklerinin Kırdırılıp – Kırdırılmaması Meselesi Nedir?

Kategori: Kurban Soruları | 0

Akikanın kemikleri, çocuğun sıhhat ve selametine vesile olması için kırılmayıp yalnız mafsallarından ayrılır, o şekilde pişirilir. Bu müstehaptır. Diğer bir bakımdan da bu çocuğun mütevazı olmasına, katı kalpli olmayıp, ihtirastan kurtulmasına vesile olması için kemiklerin kırılması müstehap görülmüştür.

Akika Kurbanı Ne Zaman Kesilir?

Kategori: Kurban Soruları | 0

Akika kurbanı, çocuğun doğduğu günden buluğ çağına ereceği güne kadar kesilebilir. Fakat yedinci günü kesilmesi daha faziletlidir. Çocuğun yedinci günü adı konulur, saçları kesilip ağırlığınca altın veya gümüş sadaka olarak verilir ve aynı günde bu kurban kesilir. Böyle yapılması diğer … Devamı

1 2 3 4 5 6 7 8