Bir Hayvanda Kesimin yeterli Olabilmesi için Asgari Olarak Nelerin Kesilmesi Gerekir?

Kategori: Kurban Soruları | 0

Hayvanın boğazlanması esnasında kesilen damarlar dört tanedir.

a)- Hulkum: Nefes borusu.

b)- Meri’: Yeme içme borusu.

c ve d) Vedec: boğazın iki tarafında bulunan damarlardır ki bu ikisinin arasında nefes ve yeme içme boruları vardır. Bu dört tanesinden üçünün kesilmesi kesimin caiz olması için kâfidir.[1]

[1]Şeyhzade, Mecmau’l-enhur, II/492