Akika Kurbanının Hükmü Nedir?

Kategori: Kurban Soruları | 0

Akika, bizce mubah ve nihayet menduptur. Diğer üç mezhep imamına göre sünnettir. Zahireyye mezhebine göre de vaciptir.

İbni Abbas (Radıyallâhu Anh)dan rivâyet edildiğine göre Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin için birer akika kurbanı kesmiştir. (Ebu Davud, Edahi,21; Nesai, Akika, 1)